idangym@outlook.com

052-5943323               

Contact Us

  • Facebook
  • Instagram

By Yarden Gutman 2017

Krav Maga Specialist

מכון האימונים המתקדם ביותר הכולל 200 מטרים של מרחב אימון ובו זירת אגרוף מקצועית, מגוון שקי אגרוף כבדים, ציוד התעמלות אקרובטית, יציבה ואמצעי לחימה מתקדמים

ראשון לציון | אשדוד | באר יעקב | קדרון | בית אלעזרי | בניה | תל נוף

ילדים

מנהל בית הספר

 
 

הישגים

27

6

3

6

27 שנות ניסיון בלחימה

6 פעמים ברציפות אלוף צה"ל בקרב מגע עם נבחרתו!

3 פעמים אלוף ישראל

בלחימה משולבת

6 מקרים מתועדים

של הצלת חיים והגנה

עצמית על ידי חניכיו

1/1
 

NEW

  • Facebook
  • Instagram

Online training