top of page
logo.png

תנאי בית הספר

אימונים אלו מספקים אורח חיים לחימתי, ספורטיבי ובריא! ומיועדים להקנות לכם שגרה משמעותית ועוצמתית כדרך חיים, לטווח רחוק של שנים קדימה.
הם אינם מתאימים לפרק זמן קצר.

עידן וצוות המאמנים לרשותכם לאורך כל התהליך, בבניית העוצמה שלכם משלב אפס וללא ניסיון ועד לרמת כושר גבוהה במיוחד.

התשלום מתבצע בהוראת קבע בכרטיס אשראי המתחדשת אוטומטית כל 30 יום החל מתאריך האימון הראשון.
אפשרות אחרת היא תשלום בביט, העברה בנקאית או במזומן עבור חבילה שלמה בתשלום אחד (אינו ניתן לביטול).


פתיחת קבוצה והמשכיותה מותנה במספר מינימלי של משתתפים.
זמני האימונים קבועים, אך במקרים של "כוח עליון" (קורונה, מלחמה וכו') יתכנו ביטולים או שינויים במתכונת האימונים.

בחלק מהקבוצות תידרש רכישת ציוד/ביגוד אשר לא כלולים במחיר המנוי  אך הינם חובה ותנאי להשתתפות באימונים.
במהלך השנה יתקיימו תחרויות, סדנאות ומבחנים אשר אינם כלולים בעלות המנוי.

 

היעדרויות קורות לכולם מעת לעת והן כלולות במחיר המנוי (אין זיכויים בגינן).


ניתן לבטל או להקפיא את התשלומים העתידיים של המנוי מול המאמן שלך (בסניף או מולו טלפונית). ההוראה תיכנס לתוקף רק לאחר מילוי טופס ייעודי. עד כניסתה לתוקף, רשאי המנוי להתאמן במועדון.
הקפאה מותרת אחת לשנה לטווח של שבועיים עד חודשים בלבדהערה:
התשלומים ותנאים אלו מתבצעים דרכינו בסניפי הקרב מגע: תל אביב וראשל"צ.
ביתר הסניפים (אשדוד וקדרון)  הרישום עדיין מתבצע בטופס ההרשמה שלנו, המחירים זהים וללא שינוי,
אך התשלום ותנאיו יבוצעו על ידי המתנ"ס המקומי, אחרי טופס ההרשמה

עלויות לילדים 

עלות חודשית למנוי של פעמיים בשבוע - 260 ש"ח 

עלות חודשית למנוי של פעם בשבוע - 185 ש"ח