logo.png

תנאי תשלום

התשלום אצלנו הוא בהוראת קבע בכרטיס אשראי המתחדשת אוטומטית כל 30 יום.
אין מחויבות להישאר מנויים. במידה ומסיבה כלשהי אתם רוצים לעזוב ולהפסיק את המנוי, אתם צריכים למלא טופס ביטול ואנחנו עוצרים את התשלומים העתידיים.
יש להודיע לנו לפחות 3 ימי עבודה לפני מועד החיוב הבא ולא ברגע האחרון כמובן.

אין זיכויים כספיים או ביטולים רטרואקטיביים. במידה ופספסתם אימונים, זה על אחריותכם. אז תהיו בוגרים ותגיעו לכל האימונים המצוינים שאנחנו מכינים לכם בהשקעה רבה ובתכנון קפדני מידי יום.


במקרים של "כוח עליון" (קורונה, מלחמה וכו') יתכנו ביטולים או שינויים במתכונת האימונים.

 

עלויות לילדים 

עלות חודשית למנוי של פעמיים בשבוע - 260 ש"ח 

עלות חודשית למנוי של פעם בשבוע - 185 ש"ח 

עלויות לנוער

עלות חודשית למנוי של פעמיים בשבוע - 270 ש"ח 

עלות חודשית למנוי של פעם בשבוע - 190 ש"ח 

עלויות לבוגרים 

עלות חודשית למנוי של פעמיים בשבוע - 280 ש"ח 

עלות חודשית למנוי של פעם בשבוע - 195 ש"ח 

מאמן קרב מגע

press to zoom

מאמן קרב מגע

press to zoom

מאמן קרב מגע

press to zoom

מאמן קרב מגע

press to zoom

מאמן קרב מגע

press to zoom

מאמן קרב מגע

press to zoom

מאמן קרב מגע

press to zoom

מאמן קרב מגע

press to zoom

מאמן קרב מגע

press to zoom
1/1