שעות אימוני הקרב מגע לפי סניף וקבוצה

ראשון לציון - יום א' + ג' + ד'

אשדוד - יום ב' + ה'

גדרה - קדרון - יום ג' + ו'

תל אביב - יום ב' + ה'