%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%20%D7%9C%D7%90%

הבקשה נשלחה ותטופל עד 3 ימי עסקים

ביטול הרשמה

במידה וברצונכם לבטל את המנוי שלכם לצמיתות, יש למלא טופס זה.
במידה וברצונכם רק להקפיא את המנוי לתקופה מסוימת, אין צורך למלא טופס זה, אלא רק לומר למאמן שלכם לכמה זמן להקפיא.